הסכם הזמנה

 צילום וידאו + עריכת קליפ חתונה

הסכם הזמנה

 צילום וידאו + עריכת סרט וקליפ חתונה